Kulturaktiviteter

Filmvisning av venezolansk film

Filmvisning av venezolansk film CCO Creative Commons

Instituto Cervantes i Stockholm anordnar, i samarbete med den venezolanska ambassaden, en filmvisning med venezolansk film med flera produktioner som speglar utvecklingen av filmsektorn i det latinamerikanska landet.

Syftet med filmserien är att främja den venezolanska audiovisuella och kinematografiska kulturen i det svenska samhället med hjälp av olika synvinklar, att stimulera intresset hos en ny publik och att sprida framträdande filmskapares arbete.

Relaterade aktiviteter

Organisatörer

Samarbetspartner